Informacja o Planie Połączenia MJM Group Spółki Akcyjnej oraz Broaster Polska Sp. z o.o.

Spółka na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych dokonuje ogłoszenia Planu Połączenia MJM Group Spółki Akcyjnej i Broaster Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialności przez przeniesienie całego majątku Broaster Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialności na MJM Group Spółkę Akcyjną (łączenie się przez przejęcie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych)